+46 (0)23 639 00 info@limtrateknik.se

Konstruktion

Vi dimensionerar och utformar bärande strukturer i byggnadsverk för både nybyggnad och ombyggnad. Vi är specialiserade på trä men har kompetens även för betong och stålkonstruktioner. Vi kan hjälpa er från idé till färdigt byggnadsverk i flera olika arbetsformer antingen som huvudkonstruktör eller vara till stöd med utformning av specialdetaljer och lösningar. Vi kan utföra analyser för både statiska laster, t.ex. snö, som dynamiska laster, t.ex. jordbävning, explosion & påkörning.

Miljö & Fukt

Vi kan vara behjälpliga med utformning och projektering för genomförandet av ett fuktsäkert byggprojekt eller ta fram underlag för livscykelanalyser & miljöprojektering.

Brobild

Energi

Vi kan hjälpa till med att utforma allt från individuella byggnadsdelar till kompletta byggnader för ett effektiv hushållande med energi som både möter dina och samhällets funktionskrav.

Hållbarhet

Vi tar fram livslängdsanalyser för trämaterial anpassade till användning och exponering.