+46 (0)23 639 00 info@limtrateknik.se

Våra tjänster

Vi är träspecialister men inte begränsade till detta material, vi projekterar även konstruktioner i stål, betong & kompositmaterial. Vi försöker hålla en nära dialog med leverantörer , entreprenörer & byggherrar för att underlätta hela byggnadsprocessen samt att få stor erfarenhetsåterföring.
Vi har, efter våra många års erfarenhet, ett stort antal beprövade lösningar och detaljer för att nå en effektiv byggprocess och låga förvaltningskostnader för byggherren samt att möta de ökande kraven på akustik, fuktsäkerhet och energiåtgång

Beräkning

Vi utför allt från enkla statiska analyser till avancerade dynamiska analyser av individuella detaljer eller kompletta byggnader. Våra verktyg sträcker sig från penna, papper & miniräknare till avancerade FEM-program. Vi har använt 3D FEM program sedan 1989 och har stor erfarenhet av tolkning och redovisning.

Specialisttjänster inom konstruktion

Vi erbjuder specialisttjänster inom konstruktion till t.ex. arkitekter & konstruktörer. Såsom detaljutformning, förstärkningar av befintliga komponenter, dynamiska analyser & infästningar.

Granskning/Samordning

Vi erbjuder 3D samordning av alla discipliner i Solibri Model Checker samt 3:e partskontroll av konstruktioner.

Forskning

Vi deltar i flertalet forskningsprojekt inom träbyggnad och erbjuder flera tjänster inom forskning, t.ex. resultatanalys & försöksutformning.

3D Utskrifter

Vi kan producera prototyper och modeller av byggnader för utställning, utvärdering och prover t.ex. vindtunnelsförsök. Vi kan producera modeller i PLA & ABS med komponentstorlekar upp till 20x20x20cm.

Byggnadskonstruktion

Vi hjälper er från start till slut med att utforma, beräkna och modellera den bärande strukturen i projektet. Vi kan ta fram handlingar för alla steg i byggnadsprocessen, allt från tidiga skisser med mängder för offerter till färdiga handlingar för montage och prefabricering av individuella komponenter.

CAD/BIM Projektering

Vi har sedan år 2000 projekterat huvudmängden av projekt i 3D vilket har gett oss en stor erfarenhet. Vi kan direkt ur våra programvaror ta fram t.ex. mängder, styrning för CNC och montageplanering. Vi arbetar huvudsakligen i programvaran AVEVA Bocad Timber , HSB Cad, Autodesk Revit samt Autodesk Autocad. Våra programvaror kan importera och exportera till alla de vanligt förekommande formaten t.ex. IFC, DWG & DXF.

Byggnadsfysik

Vi erbjuder fuktsäkerhetsprojektering och fuktsakkunnig. Vi utför fukt- & energiberäkningar av allt från klimatskalsdelar till hela byggnader.
Vi erbjuder även LCA & klimatanalyser för träbyggnadsprojekt och kan bistå med stöd & framtagande av beslutsunderlag för att nå en klimatsmart bygg & förvaltningsprocess.

Projektprocesser

Vi erbjuder projektstyrningstjänster för mindre projekt eller som specialistkompetens inom träbyggnadsprojekt för upphandling, montageplanering & leveransplanering.