+46 (0)23 639 00 info@limtrateknik.se

Timmersortering Fiskarhedens Trävaru AB

Objekt: Timmersortering Fiskarhedens Trävaru AB
Plats: Malun-Sälen, Sverige

Projektbeskrivning:
K-Projektering av betong & träkonstruktioner för uppförande av ny timmersortering samt sorteringshus vid Fiskarhedens Trävaru AB.

Objektbeskrivning:
Ny timmerlinje för sortering & barkning av timmer. Byggnadsverkets totala längd är 300m, dess största höjd 12m. Sorteringshuset är utfört i krysslimmat massivträ med en frihängande ljuddämpande fasad. Betongkonstruktionen under timmerlinjen är utförd i fiberarmerad platsblandad betong samt pelare & väggar i armerad höghållfast betong.

PICT0002

Picture 1 of 6