+46 (0)23 639 00 info@limtrateknik.se

Justerverk Fiskarhedens Trävaru AB

Objekt: Justerverk Fiskarhedens Trävaru AB
Plats: Malun-Sälen, Sverige

Projektbeskrivning:
K-Projektering av betong & träkonstruktioner för uppförande av nytt justerverk.

Objektbeskrivning:
Ny timmerlinje för sortering & barkning av timmer. Byggnadsverkets totala längd är 180m, största bredd 48m, dess största höjd 16m. Justerverket är utfört som en limträstomme ovan en betongplatta på mark.

DSC_0016

Picture 1 of 7